Under construction...

„PERFUME IS A STORY IN ODORS, SOMETIMES A POETRY OF MEMORY”

- JEAN CLAUDE ELLENA

MAYbe Cosmetics is a dynamic cosmetic company with over 20 years of experience. Our key assortment is perfumes, eau de toilette and perfumed water. We also manufacture cosmetics under the client's own brand..

FAST CONTACT

Office:
MAYbe Cosmetics
Karmelowa 11, 71-218 Bezrzecze, Poland
biuro@maybecosmetics.com lub
Phone: +48 660 740 180 oraz +48 696 542 690

Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw. Tytuł projektu: „Promocja produktów firmy Maybe Cosmetics na rynkach międzynarodowych”. Wartość projektu: 194 369,00 PLN. Wysokość dofinansowania: 85 %